Phân tần BM200 Phân tần BM200
240.000đ/cặp
Mid bass 16 Orbit Audio Mid bass 16 Orbit Audio
680.000đ/cặp
Treble mành RT705-01 Treble mành RT705-01
1.100.000đ/cặp
Bass 20 Neo 8N51 Bass 20 Neo 8N51
2.300.00đ/cặp
Bass 40 Neo 15N77 Bass 40 Neo 15N77
2.750.000đ/cặp
Bass30 Neo JBL côn 100 Bass30 Neo JBL côn 100
2.800.000đ/cặp
Loa tép BMB A1 Loa tép BMB A1
300.000đ/cặp
Bass 50 JBL từ kép Bass 50 JBL từ kép
2.000.000đ/cái
Bass rời 30 JBL 12H65 Bass rời 30 JBL 12H65
1.400.000đ/cặp
Bass 30 HiVi Hiend Bass 30 HiVi Hiend
3.000.000đ/cặp
Bass 20 Hi-end Bass 20 Hi-end
2.470.000đ/cặp